NÂNG CẤP TỔNG ĐÀI ANALOG LÊN VOIP (Phần 1)

1.Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital của doanh nghiệp làm tổng đài chính

 

Giải pháp kết nối tổng đài analog và VOIP

Giải pháp này sử dụng Tổng đài PAB làm giao tiếp trực tiếp với các Nhà cung cấp dịch vụ PSTN theo giao thức E1/T1/J1, Bri, hay PSTN/ISDN và kết nối đến hệ thống các phone Analog củ, một vài line nhánh kết nối đến thiết bị Voice Gateway FXO để chuyển sang giao thức SIP (dạng thoại truyền trên hạ tầng IP) để bắt tay đến hệ thống IP Telephone khác. Mô hình cũng cho phép kết nối đa chi nhánh theo phía cổng thiết bị Voice Gateway. Tham khảo thêm các giải pháp kết nối đa chi nhánh.

2. Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital của doanh nghiệp làm tổng đài nhánh

 

Giải pháp kết nối tổng đài analog và VOIP
Giải pháp kết nối tổng đài analog và VOIP

Mô hình này theo phương pháp sử dụng một tổng đài IP PBX làm tổng đài chính. Tổng đài IP PBX này có thể là :

  • Một tổng đài IP PBX đóng gói dạng thiết bị cứng như các tổng đài Siemens Hipath 3000/4000,..
  • Các tổng đài dạng SoftSwitch như Asterisk, Grandstream , …đóng gói trong một PC Server
  • Các thiết bị Voice Gateway với số lượng CO line từ 4 ->24 Port FXO .làm tổng đài IP PBX thu nhỏ

Các tổng đài IP PBX này sẽ bắt tay với nhà cung cấp dịch vụ PSTN và kết nối vào hệ thống hạ tầng mạng. Doanh nghiệp có thể sử dụng các IP Phone, Softphone (phần mềm cài trên máy tính PC giả lập như một IP Phone và kết hợp Headset, loa + micro), và tận dụng lại hệ thống tổng đài Analog qua thiết bị Voice Gateway FXS. Có thể tận dụng thêm các Analog Phone khi dùng thiết bị Voice Gateway FXS kết nối từ Lan/Wan ra các Analog Phone.

www.synway.vn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *